شهردار منطقه ۳ تبریز خبرداد؛آسفالت ریزی زیرگذر رمپ ورودی مارالان از سمت اتوبان شهید کسایی با ۱۰۰۰ تن آسفالت 
شهردار منطقه ۳ تبریز خبرداد؛آسفالت ریزی زیرگذر رمپ ورودی مارالان از سمت اتوبان شهید کسایی با ۱۰۰۰ تن آسفالت 

شهردار منطقه ۳ تبریز خبرداد؛آسفالت ریزی زیرگذر رمپ ورودی مارالان از سمت اتوبان شهید کسایی با ۱۰۰۰ تن آسفالت  شهردار منطقه ۳ تبریز ، از اتمام پروژه رمپ ورودی مارالان از سمت اتوبان شهید کسایی خبر داد و گفت : با اتمام عملیات عمرانی هم اکنون آسفالت ریزی اساسی زیرگذر این رمپ با ۱۰۰۰ تن […]

شهردار منطقه ۳ تبریز خبرداد؛آسفالت ریزی زیرگذر رمپ ورودی مارالان از سمت اتوبان شهید کسایی با ۱۰۰۰ تن آسفالت 

شهردار منطقه ۳ تبریز ، از اتمام پروژه رمپ ورودی مارالان از سمت اتوبان شهید کسایی خبر داد و گفت : با اتمام عملیات عمرانی هم اکنون آسفالت ریزی اساسی زیرگذر این رمپ با ۱۰۰۰ تن آسفالت در حال انجام است.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز، اکبر پورخردمند در بازدید از این پروژه با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه محدودیت‌های دسترسی از پل مارالان در اتوبان شهید کسایی ، احداث رمپ در دستور کار شهرداری منطقه ۳ تبریز قرار گرفت که عملیات عمرانی در آن اتمام یافته و امروز زیرگذر این رمپ با ۱۰۰۰ تن آسفالت در مساحت ۵ هزار ۶۰۰ متر مربع آسفالت ریزی اساسی می شود.