شوک به قایقرانی ایران/ بهمن نصیری به آذربایجان مهاجرت کرد
شوک به قایقرانی ایران/ بهمن نصیری به آذربایجان مهاجرت کرد

شوک به قایقرانی ایران/ بهمن نصیری به آذربایجان مهاجرت کرد 🔹بهمن نصیری روئینگ سوار زنجانی و نفر اول تیم ملی تصمیم به مهاجرت به آذربایجان گرفت. نصیری قهرمان روئینگ سنگین وزن ایران و یکی از امیدهای اصلی کسب مدال در بازی های آسیایی هانگژو بود.🔹تعدادی از ملی پوشان قایقرانی هنگام خروج نصیری در فرودگاه کنار […]

شوک به قایقرانی ایران/ بهمن نصیری به آذربایجان مهاجرت کرد 🔹بهمن نصیری روئینگ سوار زنجانی و نفر اول تیم ملی تصمیم به مهاجرت به آذربایجان گرفت. نصیری قهرمان روئینگ سنگین وزن ایران و یکی از امیدهای اصلی کسب مدال در بازی های آسیایی هانگژو بود.🔹تعدادی از ملی پوشان قایقرانی هنگام خروج نصیری در فرودگاه کنار او حضور داشتند و در صفحات شخصی خود، ضمن خداحافظی و آرزوی موفقیت برای هم تیمی خود، به ابراز تاسف از این اتفاق تلخ پرداخته و به مسئولان ورزش کشور هشدار دادند.