شوک به پرسپولیس با مصدومیت دیاباته؛ دوری بلندمدت «شیخ» از میادین!
شوک به پرسپولیس با مصدومیت دیاباته؛ دوری بلندمدت «شیخ» از میادین!

شوک به پرسپولیس با مصدومیت دیاباته؛ دوری بلندمدت «شیخ» از میادین! 🔹 شیخ دیاباته مهاجم جدید پرسپولیس در جریان تمرین روز گذشته این تیم دچار مصدومیت چهار سر زانو شد تا کادر پزشکی برای تشخیص درمان او وارد عمل شود. 🔹 نتیجه آزمایش‌های MRI دیاباته نشان می‌دهد این مهاجم اهل کشور مالی حداقل ۶ هفته […]

شوک به پرسپولیس با مصدومیت دیاباته؛ دوری بلندمدت «شیخ» از میادین!

🔹 شیخ دیاباته مهاجم جدید پرسپولیس در جریان تمرین روز گذشته این تیم دچار مصدومیت چهار سر زانو شد تا کادر پزشکی برای تشخیص درمان او وارد عمل شود.

🔹 نتیجه آزمایش‌های MRI دیاباته نشان می‌دهد این مهاجم اهل کشور مالی حداقل ۶ هفته از میادین دور خواهد بود و هنوز نیامده، باید زمان زیادی از جمع سرخپوشان دور باشد.