شکایت باشگاه مس کرمان از «ساپینتو»
شکایت باشگاه مس کرمان از «ساپینتو»

شکایت باشگاه مس کرمان از «ساپینتو» باشگاه مس کرمان:بابت رفتارهای زشت و تحریک‌آمیز سرمربی استقلال تهران در بازی برابر مس کرمان به مراجع ذی صلاح شکایت خواهد کرد.

شکایت باشگاه مس کرمان از «ساپینتو»

باشگاه مس کرمان:بابت رفتارهای زشت و تحریک‌آمیز سرمربی استقلال تهران در بازی برابر مس کرمان به مراجع ذی صلاح شکایت خواهد کرد.