شکستن اثر حجمی ” مطالعه ” در پل قاری تبریز
شکستن اثر حجمی ” مطالعه ” در پل قاری تبریز

شکستن اثر حجمی ” مطالعه ” در پل قاری تبریز وقتی عده ای با تفکر و اندیشه و هنر در این شهر مخالفند و آزاد برای هر اقدامی . روزی با تخریب و حذف “پیانو” از فلکه دانشگاه و روزی با “عروسک دختر ۳ ساله ” در اثر حجمی اسباب بازی کودکانه در روبروی باغلارباغی […]

شکستن اثر حجمی ” مطالعه ” در پل قاری تبریز

وقتی عده ای با تفکر و اندیشه و هنر در این شهر مخالفند و آزاد برای هر اقدامی .

روزی با تخریب و حذف “پیانو” از فلکه دانشگاه و روزی با “عروسک دختر ۳ ساله ” در اثر حجمی اسباب بازی کودکانه در روبروی باغلارباغی و روزی با تخریب پی در پی “تکمچی ها ” در ولی عصر و امروز با تخریب سر “مرد کتابخوان” در نزدیکی کتابخانه تربیت .فقر فرهنگی در شهر اولین ها موج می زند