شگفتی والیبال ترکیه مقابل آمریکا تکمیل نشد
شگفتی والیبال ترکیه مقابل آمریکا تکمیل نشد

شگفتی والیبال ترکیه مقابل آمریکا تکمیل نشد 🔹در یک هشتم نهایی والیبال قهرمانی جهان آمریکا به مصاف ترکیه رفت و به زحمت و با نتیجه ٣ بر ٢ حریفش را شکست داد. 🔹 ترک ها ٢ ست از آمریکا عقب بودند اما توانستند جبران کنند و کار را به دست پنجم بکشانند. 🔹آمریکا برای صعود […]

شگفتی والیبال ترکیه مقابل آمریکا تکمیل نشد

🔹در یک هشتم نهایی والیبال قهرمانی جهان آمریکا به مصاف ترکیه رفت و به زحمت و با نتیجه ٣ بر ٢ حریفش را شکست داد.

🔹 ترک ها ٢ ست از آمریکا عقب بودند اما توانستند جبران کنند و کار را به دست پنجم بکشانند.

🔹آمریکا برای صعود به نیمه نهایی با برنده تونس و لهستان دیدار می کند.