صادرات برق اوکراین به اروپا معلق شد
صادرات برق اوکراین به اروپا معلق شد

🔻صادرات برق اوکراین به اروپا معلق شد 🔹وزارت انرژی اوکراین در بیانیه‌ای که در وبسایتش منتشر شده نوشت: حملات موشکی امروز که پست‌های فرعی برق و تولید برق حرارتی را هدف گرفتند، اوکراین را مجبور به تعلیق صادرات برق خود از تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۲ (۱۹ مهر ۱۴۰۱) با هدف با ثبات سازی بخش انرژی […]

🔻صادرات برق اوکراین به اروپا معلق شد

🔹وزارت انرژی اوکراین در بیانیه‌ای که در وبسایتش منتشر شده نوشت: حملات موشکی امروز که پست‌های فرعی برق و تولید برق حرارتی را هدف گرفتند، اوکراین را مجبور به تعلیق صادرات برق خود از تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۲ (۱۹ مهر ۱۴۰۱) با هدف با ثبات سازی بخش انرژی خود کردند.