صادرات دام سبک و سنگین از هفته آینده آغاز می‌شود
صادرات دام سبک و سنگین از هفته آینده آغاز می‌شود

صادرات دام سبک و سنگین از هفته آینده آغاز می‌شود وزیر جهاد کشاورزی:🔹 از هفته آینده صادرات دام سبک و سنگین با ابلاغ شیوه‌نامه آغاز خواهد شد و فرآورده‌های دام و طیور به کشور عراق شروع خواهد شد. 🔹کشاورزی قراردادی از شهریور اجرا خواهد شد و در ۴۶هزار هکتار شالیزار شمال این اقدام را اجرا […]

صادرات دام سبک و سنگین از هفته آینده آغاز می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی:🔹 از هفته آینده صادرات دام سبک و سنگین با ابلاغ شیوه‌نامه آغاز خواهد شد و فرآورده‌های دام و طیور به کشور عراق شروع خواهد شد.

🔹کشاورزی قراردادی از شهریور اجرا خواهد شد و در ۴۶هزار هکتار شالیزار شمال این اقدام را اجرا خواهیم کرد و خریدار محصول کشاورز باید از روز اول مشخص باشد و دغدغه نسبت به سرانجام محصول خود نداشته باشد.