صادرات ۱۸۲ میلیون دلاری از گمرک مرزی نوردوز در نیمه نخست امسال
صادرات ۱۸۲ میلیون دلاری از گمرک مرزی نوردوز در نیمه نخست امسال

صادرات ۱۸۲ میلیون دلاری از گمرک مرزی نوردوز در نیمه نخست امسال ▫️مدیر گمرک مرزی نوردوز گفت: در نیمه نخست امسال ۴۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۸۲ میلیون دلار از این گمرک به خارج از کشور صادر شده است.

صادرات ۱۸۲ میلیون دلاری از گمرک مرزی نوردوز در نیمه نخست امسال

▫️مدیر گمرک مرزی نوردوز گفت: در نیمه نخست امسال ۴۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۸۲ میلیون دلار از این گمرک به خارج از کشور صادر شده است.