صالحی وزیر خارجه پیشین: تاسیس این نهاد ، اختلال در کار وزارت خارجه است
صالحی وزیر خارجه پیشین: تاسیس این نهاد ، اختلال در کار وزارت خارجه است

صالحی وزیر خارجه پیشین: تاسیس این نهاد ، اختلال در کار وزارت خارجه است 🔹صالحی تاسیس سازمان دیپلماسی اقتصادی را درست نمی‌داند و تاسیس یک شورای عالی مختص دیپلماسی اقتصادی و زیر نظر رئیس‌جمهور را پیشنهاد می‌دهد. از نظر او تاسیس این سازمان یا نهاد مستقل در عرصه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند وضعیت را بدتر کند. […]

صالحی وزیر خارجه پیشین: تاسیس این نهاد ، اختلال در کار وزارت خارجه است

🔹صالحی تاسیس سازمان دیپلماسی اقتصادی را درست نمی‌داند و تاسیس یک شورای عالی مختص دیپلماسی اقتصادی و زیر نظر رئیس‌جمهور را پیشنهاد می‌دهد. از نظر او تاسیس این سازمان یا نهاد مستقل در عرصه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند وضعیت را بدتر کند.

🔹جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در برنامه صف اول شبکه خبر از پیشنهاد تاسیس یک سازمان جدید با محوریت دیپلماسی اقتصادی خبر داد. جلال‌زاده گفته بود: پیشنهادی مبنی بر ایجاد سازمان دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه ارائه دادیم. دوستان ما در وزارت امور خارجه هم موافق ایجاد این سازمان هستند.

🔹پیشنهاد رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اما با واکنش علی‌اکبر صالحی، وزیر اسبق امور خارجه و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، مواجه شد.

🔹رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی: من اصلاً با نهاد دیگری موافق نیستم، همان‌طور که قبلاً گفتم نهاد دیگر می‌شود اختلال در کار وزارت خارجه. بستر دیپلماسی اقتصادی باید وزارت خارجه باشد، ولی نهادهای دیگر هم می‌توانند از طریق وزارت خارجه اعمال نظر کنند.