صالح هوشیار در راه سهند
صالح هوشیار در راه سهند

صالح هوشیار در راه سهند براساس شنیده ها، به دنبال برکناری غلامرضا اقبالی از سرپرستی شرکت عمران شهر جدید سهند، مهندس «صالح هوشیار» مدیر عامل پیشین سازمان همیاری استان آذربایجان شرقی و مدیر پشتیبانی منطقه آزاد ارس که از مدیران جوان انقلابی و خوش فکر محسوب می شود جایگزین وی خواهد شد .

صالح هوشیار در راه سهند

براساس شنیده ها، به دنبال برکناری غلامرضا اقبالی از سرپرستی شرکت عمران شهر جدید سهند، مهندس «صالح هوشیار» مدیر عامل پیشین سازمان همیاری استان آذربایجان شرقی و مدیر پشتیبانی منطقه آزاد ارس که از مدیران جوان انقلابی و خوش فکر محسوب می شود جایگزین وی خواهد شد .