صحبت‌های صریح در مورد موسیقی/ لب‌زدن خواننده جرم است!
صحبت‌های صریح در مورد موسیقی/ لب‌زدن خواننده جرم است!

صحبت‌های صریح در مورد موسیقی/ لب‌زدن خواننده جرم است! محمود سالاری، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: اگر در شورای تخلفات محرز شود که خواننده به صورت لب خوانی اثری را اجرا کرده حتما با آن برخورد می‌شود و تاکنون هم این اتفاق رخ داده و در مواردی نیز خواننده اجرایش را دیرتر […]

صحبت‌های صریح در مورد موسیقی/ لب‌زدن خواننده جرم است!

محمود سالاری، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: اگر در شورای تخلفات محرز شود که خواننده به صورت لب خوانی اثری را اجرا کرده حتما با آن برخورد می‌شود و تاکنون هم این اتفاق رخ داده و در مواردی نیز خواننده اجرایش را دیرتر از مدت زمان مشخص آغاز کرده است و جرایمی از جمله دو ماه ممنوع‌الکاری و تعلیق فعالیت خواننده اعمال شده است.

🔹خواننده حتما باید جریمه بشود، چون حقوق مخاطب را تضییع کرده است. براساس قانون، خواننده نباید حقوق مخاطب را تضییع کند.