صحبت های جالب ابوالحسن داوودی در مورد اتفاقات اخیر
صحبت های جالب ابوالحسن داوودی در مورد اتفاقات اخیر

ابوالحسن داوودی، کارگردان سینما:چرا نظام مقتدری که الان با آمریکا درمی‌افتد، باید حسی به وجود بیاورد که از دو سینماگر واهمه دارد؟ 🔹کاری بدتر از این نبود که یک مدیر سینمایی مصاحبه کند و بگوید ما اسامی ممنوع‌الکارها را ‌اعلام می‌کنیم 🔹در هیچ دوره‌ای به اندازه الان شکاف و تفریق بین جریان دولتی و جریان […]

ابوالحسن داوودی، کارگردان سینما:چرا نظام مقتدری که الان با آمریکا درمی‌افتد، باید حسی به وجود بیاورد که از دو سینماگر واهمه دارد؟

🔹کاری بدتر از این نبود که یک مدیر سینمایی مصاحبه کند و بگوید ما اسامی ممنوع‌الکارها را ‌اعلام می‌کنیم

🔹در هیچ دوره‌ای به اندازه الان شکاف و تفریق بین جریان دولتی و جریان سینما وجود نداشت

🔹هنرمند، هنرمند شده یا سینماگر، سینماگر شده که سوال کند و انگشت بگذارد روی نقاطی که اشکال دارد، این نقاط هر جایی می‌تواند باشد

🔹اگر بخواهید برای هر سینماگری مامور بگذارید، کم‌کم باید برای آن مامور هم مامور بگذارید و همین‌طور برای مامور بعدی هم مامور بگذارید، این تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟

یک حرکت درست که در بدترين زمان ممكن اتفاق افتاد، همين جنبش «می‌تو» بود