صدور کیفرخواست متهم پرونده قتل مامور یگان ویژه در بندرعباس
صدور کیفرخواست متهم پرونده قتل مامور یگان ویژه در بندرعباس

صدور کیفرخواست متهم پرونده قتل مامور یگان ویژه در بندرعباس دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان:🔹 در کمتر از دو ماه از وقوع حادثه قتل شهید ستوان سوم «رضا احترامی» مامور یگان ویژه امداد بندرعباس، کیفر خواست متهم این پرونده در دادسرای این شهرستان صادر شد.

صدور کیفرخواست متهم پرونده قتل مامور یگان ویژه در بندرعباس

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان:🔹 در کمتر از دو ماه از وقوع حادثه قتل شهید ستوان سوم «رضا احترامی» مامور یگان ویژه امداد بندرعباس، کیفر خواست متهم این پرونده در دادسرای این شهرستان صادر شد.