صیانت از حقوق شهروندی و بهبود نظام ارائه خدمت از اهداف راهبردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی است
صیانت از حقوق شهروندی و بهبود نظام ارائه خدمت از اهداف راهبردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:صیانت از حقوق شهروندی و بهبود نظام ارائه خدمت از اهداف راهبردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی است 🔻مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اظهار کرد: صیانت از حقوق شهروندی و بهبود نظام ارائه خدمت از مهمترین اهداف اداره کل تعاون، کار […]

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:صیانت از حقوق شهروندی و بهبود نظام ارائه خدمت از اهداف راهبردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی است

🔻مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اظهار کرد: صیانت از حقوق شهروندی و بهبود نظام ارائه خدمت از مهمترین اهداف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی می باشد.

🔻حسین فتحی در نشست تخصصی با اعضای کارگروه تخصصی حقوق شهروندی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی در نظام اداری، بر صیانت از حقوق شهروندی و بهبود نظام ارائه خدمت به جامعه هدف و پاسخگویی صریح و شفاف به شکایات مردمی تاکید کرد.

🔻وی با اشاره به دو رکن اساسی در رسیدگی به شکایات مردمی گفت: “زمان رسیدگی و محتوای کیفی پاسخ “به عنوان دو رکن اصلی و اساسی در پاسخگویی به شکایات مردمی است.

🔻فتحی افزود: پایش های صورت گرفته از عملکرد معاونت های تخصصی و ادارات شهرستانی حاکی از وجود برخی نواقص ماهوی و کارکردی است که لازم است به منظور اصلاح و رفع این نقیصه اقدامات لازم توسط مجموعه ادارات و معاونت های تخصصی به عمل آید.

🔻مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به مولفه های مهم در اصلاح و رفع نواقص یاد شده افزود: مسئولیت پذیری واحدهای اجرایی به عنوان مسئول هدایت، راهنما و نیز رفع تعارضات مراجعین بر عهده مسئولین ادارات ستادی و اجرایی می باشد.

🔻وی تصریح کرد؛ کاهش حداکثری زمان رسیدگی و پاسخ به ارجاعات انجام گرفته ظرف ۳ روز کاری و نیز انطباق پاسخ های ارسالی با قوانین و مقررات در رسیدگی به شکایات و درخواست های واصله امری ضروری است.

🔻وی ادامه داد: پاسخ به شکایات و درخواست ها باید به صورت مستند مستدل و منطبق با مقررات ارائه گردد.

🔻وی در بخش دیگری به شفافیت و صراحت پاسخگویی و جلوگیری از سردرگمی مراجعین تاکید نموده خاطرنشان کرد؛ از ارائه پاسخ های مبهم و نامفهوم و گمراه کننده خودداری شده و پاسخ ها به صورت شفاف و صریح اعلام نظر گردد.

🔻فتحی در بیان مولفه های دیگر ارائه خدمت به جامعه هدف اظهار کرد: سنجش میزان رضایت مردم از خدمات یکی از مهمترین مولفه هایی است که باید مد نظر قرار گیرد.

🔻فتحی بر تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد.وی همچنین پاسخگویی سریع و روشن به مراجعین حضوری در مرکز استان و شهرستان ها و رسیدگی شفاف به درخواست های مربوط به سفر ریاست محترم جمهوری و هیات محترم دولت از طریق سامانه سامد تاکید کرد.