ضرورت ایجاد مرکز بارورسازی ابرها در شمال‌غرب
ضرورت ایجاد مرکز بارورسازی ابرها در شمال‌غرب

پژوهشگر و مخترع آذربایجانی مطرح کرد ضرورت ایجاد مرکز بارورسازی ابرها در شمال‌غرب پژوهشگر و مخترع آذربایجانی گفت: در بحث استحصال آب می‌توان از طریق تکنولوژی بارورسازی ابرها، حداقل ۹ درصد میزان بارش‌ها را افزایش داد و به همین منظور باید مرکز بارورسازی ابرها در شمال‌غرب کشور احداث شود. به گزارش تایسیز نیوز، رضا کهولی […]

پژوهشگر و مخترع آذربایجانی مطرح کرد

ضرورت ایجاد مرکز بارورسازی ابرها در شمال‌غرب

ضرورت ایجاد مرکز بارورسازی ابرها در شمال‌غرب

پژوهشگر و مخترع آذربایجانی گفت: در بحث استحصال آب می‌توان از طریق تکنولوژی بارورسازی ابرها، حداقل ۹ درصد میزان بارش‌ها را افزایش داد و به همین منظور باید مرکز بارورسازی ابرها در شمال‌غرب کشور احداث شود.

به گزارش تایسیز نیوز، رضا کهولی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان: موضوع آب و گرمایش زمین یک مسئله جهانی است. بخش علمی استان وظیفه خود را در حوزه مدیریت آب انجام داده است.

وی افزود: در حال حاضر در تمام دنیا بحث بازچرخانی آب مطرح است، در بسیاری از کشورها اکنون صنایع از پساب کارخانجات خود در چرخه‌ی تولید استفاده می‌کنند. اما ما در اینجا علیرغم احداث چندین تصفیه خانه، از آب آشامیدنی در صنایع از جمله پالایشگاه و پتروشیمی استفاده می‌کنیم.

پژوهشگر و مخترع آذربایجانی اضافه کرد: بازچرخانی آب در حوزه شهری و صنعتی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید در حوزه منابع آبی در شهرها ضروریست اما علیرغم بحران آب در تبریز، همچنان شهرداری بازچرخانی آب را در اولویت قرار نداده است.

کهولی گفت: در بحث استحصال آب می‌توان از طریق تکنولوژی بارورسازی ابرها، حداقل ۹ درصد میزان بارش‌ها را افزایش داد و به همین منظور باید مرکز بارورسازی ابرها در شمال‌غرب کشور احداث شود.

در پایان این نشست مقرر شد با پیگیری مسوولان استانی، مرکز ثابت بارورسازی ابرها در شمالغرب احداث شود.

لازم به ذکر است رضا کهولی یکی از نخبگان آذربایجانی است که با پروژه بارورسازی ابرها در سال ۲۰۰۵ توانست عنوان مخترع برتر جهان را در لندن کسب کند و علی‌رغم پیشنهادات متعدد خارجی از دانشگاهها و شرکت های معتبر در تبریز ماند.

کهولی یکی از منتقدین جدی دولت روحانی در حوزه محیط زیست بود و مجادلات وی با معصومه ابتکار؛ معاون روحانی و رئیس اسبق سازمان محیط زیست کشورها بارها خبرساز شد.