ضرورت علنی بودن دادگاه سپیده رشنو
ضرورت علنی بودن دادگاه سپیده رشنو

ضرورت علنی بودن دادگاه سپیده رشنو/ هیچ توجیهی برای غیرعلنی کردن دادگاه وجود ندارد عباس عبدی در مورد صدور کیفرخواست سپیده رشنو و برگزاری دادگاه او نوشت: به طور قطع باید دادگاه این خانم علنی و با حضور وکیل انتخابی و مطابق قواعد دادرسی عادلانه برگزار شود. هیچ توجیهی برای غیر علنی کردن آن وجود […]

ضرورت علنی بودن دادگاه سپیده رشنو/ هیچ توجیهی برای غیرعلنی کردن دادگاه وجود ندارد

عباس عبدی در مورد صدور کیفرخواست سپیده رشنو و برگزاری دادگاه او نوشت: به طور قطع باید دادگاه این خانم علنی و با حضور وکیل انتخابی و مطابق قواعد دادرسی عادلانه برگزار شود. هیچ توجیهی برای غیر علنی کردن آن وجود ندارد.

🔹 اصولاً اعتبار احکام صادره با آشکار بودن دادگاه است (به‌جز موارد بسیار استثنایی) هیچ منطقی برای غیر علنی کردن وجود ندارد.

🔹گمان نمی‌کنید یکی از مهم‌ترین علل ایراد چنین اتهاماتی به شهروندان (در صورت وارد بودن) وجود مفاسد و تخلفات کلان مالی است که رسیدگی نمی‌شود؟