طارمی، جهانبخش و انصاری‌فرد هم به اتریش رسیدند.
طارمی، جهانبخش و انصاری‌فرد هم به اتریش رسیدند.

طارمی، جهانبخش و انصاری‌فرد هم به اتریش رسیدند. 🔹اردوی تیم ملی فوتبال در اتریش برای دو بازی تدارکاتی با تیم‌های اروگوئه و سنگال در حالی از دیروز در وین آغاز شده است که لژیونرها در حال اضافه شدن به اردو هستند تا ترکیب تیم ملی کامل شود.

طارمی، جهانبخش و انصاری‌فرد هم به اتریش رسیدند.

🔹اردوی تیم ملی فوتبال در اتریش برای دو بازی تدارکاتی با تیم‌های اروگوئه و سنگال در حالی از دیروز در وین آغاز شده است که لژیونرها در حال اضافه شدن به اردو هستند تا ترکیب تیم ملی کامل شود.