«طاعون همجنس‌گرایان»؛ عوارض و انگ‌های طاقت‌فرسای آبله میمون برای دگرباشان
«طاعون همجنس‌گرایان»؛ عوارض و انگ‌های طاقت‌فرسای آبله میمون برای دگرباشان

«طاعون همجنس‌گرایان»؛ عوارض و انگ‌های طاقت‌فرسای آبله میمون برای دگرباشان 🔹جامعه دگرباشان که اغلب مبتلایان به بیماری آبله میمون در آمریکای شمالی را تشکیل می‌دهند علاوه بر عوارض طاقت‌فرسای این بیماری مجبور به تحمل طعنه و انگ‌های ناشی از آن نیز هستند. 🔹ویروس آبله میمون و شیوع آن در بین مردان همجنس‌گرا علاوه بر ترویج […]

«طاعون همجنس‌گرایان»؛ عوارض و انگ‌های طاقت‌فرسای آبله میمون برای دگرباشان

🔹جامعه دگرباشان که اغلب مبتلایان به بیماری آبله میمون در آمریکای شمالی را تشکیل می‌دهند علاوه بر عوارض طاقت‌فرسای این بیماری مجبور به تحمل طعنه و انگ‌های ناشی از آن نیز هستند.

🔹ویروس آبله میمون و شیوع آن در بین مردان همجنس‌گرا علاوه بر ترویج نوعی ترس و خشم گسترده و فزاینده، به طرح سوال‌هایی دامن زده که موجبات رنج جامعه‌ای زخم خورده و آسیب دیده از تبعات منفی گسترش بیماری ایدز را فراهم کرده است.

🔹در حالی که هنوز ابهام‌‌های بزرگ و سردرگمی‌های عمومی و فراگیر نسبت به ماهیت دقیق و نحوه گسترش بیماری آبله میمون وجود دارد، این واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که اکثریت قریب به اتفاق بیماران آبله میمون در ایالات متحده و نیز اروپا اعضای جامعه دگرباشان جنسی و بویژه مردان هستند.