طالبان برای نخستین بار کنکور برگزار کرد
طالبان برای نخستین بار کنکور برگزار کرد

🔻طالبان برای نخستین بار کنکور برگزار کرد 🔹برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدن طالبان کنکور ورود به دانشگاه‌های افغانستان برگزار شد. 🔹هزاران دختر افغان روز پنجشنبه زیر نظر تک تیراندازان طالبان در امتحان ورودی دانشگاه شرکت کردند. این آزمون دو هفته پس از آن برگزار شد که بر اثر بمب‌گذاری ده‌ها دانش‌آموز را […]

🔻طالبان برای نخستین بار کنکور برگزار کرد

🔹برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدن طالبان کنکور ورود به دانشگاه‌های افغانستان برگزار شد.

🔹هزاران دختر افغان روز پنجشنبه زیر نظر تک تیراندازان طالبان در امتحان ورودی دانشگاه شرکت کردند. این آزمون دو هفته پس از آن برگزار شد که بر اثر بمب‌گذاری ده‌ها دانش‌آموز را که برای آزمون آماده می‌کردند کشته شد.