طراح پروژه تشریح کرد:دستاورد درخت مصنوعی، هوای پاک برای تبریزیی‌ها
طراح پروژه تشریح کرد:دستاورد درخت مصنوعی، هوای پاک برای تبریزیی‌ها

طراح پروژه تشریح کرد:دستاورد درخت مصنوعی، هوای پاک برای تبریزیی‌ها ذاکر حمیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز با اشاره به نصب اولین درخت مصنوعی که ۱۰۰ درصد گرد و خاک و مواد آلاینده هوا را تصفیه می‌کند، گفت: با افزایش تعداد این درختان آلودگی هوای شهر به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. ذاکر حمیدی عضو […]

طراح پروژه تشریح کرد:دستاورد درخت مصنوعی، هوای پاک برای تبریزیی‌ها

ذاکر حمیدی

ذاکر حمیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز با اشاره به نصب اولین درخت مصنوعی که ۱۰۰ درصد گرد و خاک و مواد آلاینده هوا را تصفیه می‌کند، گفت: با افزایش تعداد این درختان آلودگی هوای شهر به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

ذاکر حمیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز که در حوزه فناوری های نوین با شهرداری تبریز همکاری می‌کند در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: درخت تصفیه کننده هوا (درخت مصنوعی) نام وسیله الکترونیکی است که در جذب آلودگی هوا به اندازه ۷۵۰۰ اصله درخت سوزنی کارکرد دارد. یک نمونه از این درخت چند روز پیش برای نخستین بار در تبریز نصب شده است. این درخت توانایی تصفیه سالانه ۶۱ میلیون متر مکعب هوا را دارد.

وی در خصوص نتایج علمی به دست آمده از آزمایش درخت مصنوعی نصب شده در میدان کهن تبریز تصریح کرد:اولین درخت مصنوعی تبریز هر شش ساعت یکبار مورد تست و آزمایش قرار می گیرد و  این درخت ۷۰ درصد از co2  هوا، ۷۹ درصد از so2 هوا، ۱۰۰ درصد فلزات سنگین و تمامی گردخاک و دود موجود در هوا را کاهش می دهد.

حمیدی با بیان اینکه با افزایش تعداد درخت های مصنوعی، آلودگی به میزان قابل توجهی از شهر را کاهش خواهد داد، افزود: استفاده از این تصفیه کننده در نقاط پر ازدحام شهر باعث کاهش آلودگی هوا  شده و تردد در معابر شهری را برای بیماران ریوی تسهیل می‌کند.

این استاد دانشگاه تبریز با بیان اینکه تبریز همچون کلانشهرهای دیگر با مشکل حاد آلودگی هوا مواجهه است، خاطر نشان کرد: شهردار تبریز تاکید زیادی بر اجرای پروژه های زیست محیطی دارد از این رو در اسفندسال ۱۴۰۱ شرایط را برای ساخت درخت مصنوعی به جهت کاهش آلودگی هوا، مهیا کرد.

وی که مبتکر و طراح سیستم محلول پاشی در تبریز است، گفت: شهرداری تبریز زمستان پیش برای اولین بار از طرح محلول پاشی استفاده کرد که در فرایند اجرای این طرح، گزارش های متعددی از کاهش  آلودگی هوا به سبب حذف نمک پاشی توسط تیم تحقیقاتی ما دریافت شد. پس از سه ماه مطالعات آزمایشگاهی، خوشبختانه نتایج  نشان داد، محلول‌پاشی باعث کاهش آلودگی هوا به میزان ۴۰ واحد شده است.