طرح تحقیق‌وتفحص از فروش فیلترشکن‌ها کلید خورد
طرح تحقیق‌وتفحص از فروش فیلترشکن‌ها کلید خورد

طرح تحقیق‌وتفحص از فروش فیلترشکن‌ها کلید خورد؛ یکی از مراکز برق تهران قطع شد، نصف فیلترشکن‌ها از کار افتاد! جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و امور شوراها:قصد داریم در مجلس تحقیق و تفحص از فروش فیلترشکن‌ها را کلید بزنیم؛ چرا‌که گردش مالی زیادی دارد. حالا مدام برچسب بزنند که جلال رشیدی‌کوچی دنبال تشویش […]

طرح تحقیق‌وتفحص از فروش فیلترشکن‌ها کلید خورد؛ یکی از مراکز برق تهران قطع شد، نصف فیلترشکن‌ها از کار افتاد!

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و امور شوراها:قصد داریم در مجلس تحقیق و تفحص از فروش فیلترشکن‌ها را کلید بزنیم؛ چرا‌که گردش مالی زیادی دارد. حالا مدام برچسب بزنند که جلال رشیدی‌کوچی دنبال تشویش اذهان عمومی است.

فیلترینگ در کشور تراکنش مالی بسیار سنگینی دارد. برای نمونه، اخیرا یکی از مراکز تولید برق اطراف تهران قطع شد و به دنبال آن نصف فیلترشکن‌ها از کار افتاد! این اتفاق چه معنایی می‌دهد؟

از وزیر سؤال کردم که چطور فیلترشکن‌های رایگان را می‌توانید فیلتر کنید اما فیلرشکن‌های پولی را نه؟

عده‌ای ابراز نگرانی کردند که با این حرف فیلترشکن‌های پولی هم فیلتر می‌شود؛ به آنها اطمینان دادم این اتفاق نمی‌افتد چون برای برخی پول سرشار و گردش مالی هنگفتی دارد.