طرح صیانت اولویت مجلس نیست
طرح صیانت اولویت مجلس نیست

طرح صیانت اولویت مجلس نیست/مطرح کردن صیانت به خاطر دعواهای سیاسی است روح الله متفکر آزاد نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس:مدیریت عرصه فضای مجازی به مفهوم سامان دهی به فرایندهای مجازی  و احساس امنیت روانی در جامعه باید سازوکار خودش را داشته باشد. 🔹در حال حاضر مجلس درگیر هیچ‌گونه محدودیتی برای فضای مجازی […]

طرح صیانت اولویت مجلس نیست/مطرح کردن صیانت به خاطر دعواهای سیاسی است

روح الله متفکر آزاد نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس:مدیریت عرصه فضای مجازی به مفهوم سامان دهی به فرایندهای مجازی  و احساس امنیت روانی در جامعه باید سازوکار خودش را داشته باشد.

🔹در حال حاضر مجلس درگیر هیچ‌گونه محدودیتی برای فضای مجازی نیست.

🔹کمیسیون ۸۵ منتفی شده و آن چیزی که باقی مانده امروز اولویت مجلس نیست.

🔹احساس میکنم برخی نمایندگان که در خصوص طرح صیانت صحبت می کنند به خاطر دعواهای سیاسی است.