طرح نظارت بر رفتار اعضای شورای شهر تبریز اعلام وصول شد
طرح نظارت بر رفتار اعضای شورای شهر تبریز اعلام وصول شد

طرح نظارت بر رفتار اعضای شورای شهر تبریز اعلام وصول شد این طرح به پیشنهاد روح‌الله دهقان‌نژاد رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی شورا و با امضای پنج عضو دیگر (احد صادقی، روح‌الله رشیدی، غلامرضا احمدی، محمدحسن اسوتچی و فریدون بابایی اقدم) در یکصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی کلانشهر تبریز اعلام […]

طرح نظارت بر رفتار اعضای شورای شهر تبریز اعلام وصول شد

این طرح به پیشنهاد روح‌الله دهقان‌نژاد رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی شورا و با امضای پنج عضو دیگر (احد صادقی، روح‌الله رشیدی، غلامرضا احمدی، محمدحسن اسوتچی و فریدون بابایی اقدم) در یکصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی کلانشهر تبریز اعلام وصول شد.

در این طرح بیان شده است: نمایندگان مردم در سطوح مختلف به عنوان قسمتی از حاکمان، کارکردهای مهم قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارند که تصمیمات آن­ها طیف وسیعی از شهروندان و دیگر مقامات را تحت تاثیر قرار می­دهد و مستقیماً با منافع عمومی در ارتباط است.

فلذا نظارت بر اعمال کارگزاران حکومت به ویژه نمایندگان مردم در کنار نظارت بر مصوبات آن­ها، از مولفه­‌های اساسی تحقق حکمرانی مطلوب و پاسخگو نمودن مقامات عمومی است.

در همین راستا همچنانکه سابق بر این نیز موضوع نظارت در همه حوزه­‌های شهری و شهرداری مورد درخواست نمایندگان دوره ششم شورای اسلامی کلانشهر تبریز بوده است، در قالب این طرح تشکیل هیأت نظارت بر رفتار اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز پیشنهاد می­‌گردد.