طرح های توسعه در آذربایجان شرقی با الزامات سند آمایش سرزمین اجرا می‌شود
طرح های توسعه در آذربایجان شرقی با الزامات سند آمایش سرزمین اجرا می‌شود

طرح های توسعه در آذربایجان شرقی با الزامات سند آمایش سرزمین اجرا می‌شود تایسیزنیوز – معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: در حال حاضر و با استناد به اختیارات قانونی، تمام طرح های توسعه ای بخش دولتی و غیردولتی استان با سیاست‌ها و الزامات اسناد آمایش سرزمین تطبیق داده می شود […]

طرح های توسعه در آذربایجان شرقی با الزامات سند آمایش سرزمین اجرا می‌شود

طرح های توسعه در آذربایجان شرقی با الزامات سند آمایش سرزمین اجرا می‌شود

تایسیزنیوز – معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: در حال حاضر و با استناد به اختیارات قانونی، تمام طرح های توسعه ای بخش دولتی و غیردولتی استان با سیاست‌ها و الزامات اسناد آمایش سرزمین تطبیق داده می شود که در این فرآیند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نقش راهبری و هماهنگی را بر عهده دارد.

به گزارش تایسیز نیوزبه نقل از روابط عمومی این سازمان، کریم عابدینی اظهار کرد: در دنیا و با هدف ایجاد تعادل بین محیط زیست، فعالیت و جمعیت، اسناد آمایش سرزمین تهیه می شود زیرا عدم تعادل و توازن فضایی در استقرار و پراکنش جمعیت و فعالیت های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات)، پیمودن مسیر توسعه را با دشواری روبرو خواهد کرد.

وی افزود: بر این مبنا، از سال ۱۳۷۶ مطالعات ملی و استانی آمایش سرزمین شروع و با تلاش کارشناسان سازمان و مشاور تحقیقاتی، در سال ۱۳۹۹ مطالعات نهایی شد و به تصویب رسید و چارچوب های قانونی دولت را مکلف کرد تا به منظور توزیع متناسب جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه، اسناد آمایش سرزمین عملیاتی شوند.

عابدینی اضافه کرد: بدیهی است که عملیاتی کردن این اسناد منتج به ارائه برنامه های اجرایی ملی، منطقه‌ای و استانی می‌شود که استفاده کارآمد از قابلیت‌های اقتصادی، اجتماعی و در نهایت توسعه پایدار کشور، منطقه و استان را به همراه دارد.

معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: عملیاتی کردن اسناد آمایش سرزمینی، استفاده کارآمد از قابلیت‌های اقتصادی و اجتماعی را تسهیل کرده و توسعه پایدار کشور، منطقه و استان را به همراه دارد.

وی توضیح داد: در سال گذشته (۱۴۰۲) نیز این سازمان، ۳۲ طرح توسعه‌ای، سرمایه گذاری، خدماتی و طرح های ملی مسکن را از بُـعد تطبیق با اسناد آمایش سرزمین مورد بررسی قرار داد و در مواردی با هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی بازدید میدانی نیز صورت پذیرفت و در نهایت این طرح ها در ۲ گروه «مطابقت با اسناد آمایش و توافق با اجرای طرح »، «عدم تطبیق با الزامات آمایش و اهداف توسعه ای استان و عدم توافق با اجرای طرح» قرار گرفتند.

عابدینی افزود: همچنین با پیگیری‌های امور آمایش و برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر شد که الزامات آمایش سرزمین با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و سایر دستگاه‌های دخیل در صدور مجوزها در درگاه ملی صدور مجوزها نیز عملیاتی شوند که این مورد از گام های مهم، اجرایی و ساختاری سند ملی و استانی آمایش سرزمین در برنامه ریزی ها محسوب می‌شود.

وی از سامانه‌های کاربستی اسناد آمایش سرزمین به سامانه «پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور» اشاره کرد و گفت: در آن، اطلاعات جغرافیایی و مکانی بخش های مختلف زیر بنایی، اجتماعی و اقتصادی، بارگذاری شده است تا از قابلیت های اجرایی سامانه در تدوین برنامه های ملی و استان استفاده شود.

عابدینی خاطرنشان کرد: در تکمیل داده‌ها و اطلاعات مکانی سامانه «پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور»، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی با بهره‌گیری از پشتوانه کارشناسی و تخصصی، از سازمان‌های پیشرو به شمار می رود.