طرح ٢٧ صفحه‌اى اتحاديه اروپا براى تحريم ۴۰ فرد و نهاد ایرانی
طرح ٢٧ صفحه‌اى اتحاديه اروپا براى تحريم ۴۰ فرد و نهاد ایرانی

طرح ٢٧ صفحه‌اى اتحاديه اروپا براى تحريم ۴۰ فرد و نهاد ایرانی 🔹پوليتيكو در گزارشى ادعا كرده به پیش‌نویس اسنادی دست یافته که نشان می‌دهند اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌های جدید علیه ۴۰ فرد و نهاد ایرانی را در دست بررسی دارد. 🔹 اسنادی که مربوط به این تحریم‌ها هستند در ۲۷ صفحه تنظیم شده‌اند و […]

طرح ٢٧ صفحه‌اى اتحاديه اروپا براى تحريم ۴۰ فرد و نهاد ایرانی

🔹پوليتيكو در گزارشى ادعا كرده به پیش‌نویس اسنادی دست یافته که نشان می‌دهند اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌های جدید علیه ۴۰ فرد و نهاد ایرانی را در دست بررسی دارد.

🔹 اسنادی که مربوط به این تحریم‌ها هستند در ۲۷ صفحه تنظیم شده‌اند و شامل اطلاعاتی در حمایت از تحریم‌های پیشنهادشده علیه اشخاص و نهادهای مذکور هستند.

🔹اکثر این اطلاعات، «گزارش‌های رسانه‌ای» هستند.

🔹مطابق این اسناد، اتحادیه اروپا تحریم ۱۷ فرد را در دست بررسی دارد که برخی از آنها فرمانداران مناطق مختلف هستند. یک نماینده مجلس و یک مقام بلندپایه در معاونت برون‌مرزی صدا و سیما هم در فهرست هستند.

🔹 حمید سجادی وزیر ورزش ایران  هم در این فهرست است. در اسناد اتحادیه اروپا ادعا شده سجادی ورزشکاران ایرانی را به سکوت وادار کرده است.

🔹در میان ۲۰ سازمانی که پیشنهاد تحریم آن مطرح شده نام «اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» نیز قرار دارد.

🔹۱۲ نفر از مقام‌های منطقه‌ای سپاه پاسداران نیز جزو این فهرست تحریمی هستند.