طلسم روشنایی آزادراه تبریز – سهند شکست، قسمتی از آزادراه روشن شد
طلسم روشنایی آزادراه تبریز – سهند شکست، قسمتی از آزادراه روشن شد

طلسم روشنایی آزادراه تبریز – سهند شکست، قسمتی از آزادراه روشن شد ▫️پس از تعدد تصادفات مرگبار در آزادراه تبریز – سهند و انتقادات شهروندان به خاموشی ادامه‌دار این مسیر، بالاخره قسمتی از این آزادراه که چندماه قبل تیرهای چراغ برق آن نصب شده بود، روشن شد. ▫️بقیه چراغ‌های نصب شده نیز قرار است تا […]

طلسم روشنایی آزادراه تبریز – سهند شکست، قسمتی از آزادراه روشن شد

▫️پس از تعدد تصادفات مرگبار در آزادراه تبریز – سهند و انتقادات شهروندان به خاموشی ادامه‌دار این مسیر، بالاخره قسمتی از این آزادراه که چندماه قبل تیرهای چراغ برق آن نصب شده بود، روشن شد.

▫️بقیه چراغ‌های نصب شده نیز قرار است تا انتهای ماه آینده روشن شوند تا ۵ کیلومتر ابتدایی آزادراه که در محدوده شهری سهند قرار گرفته است، از روشنایی برخوردار شوند.

▫️گفتنی است، ۱۷ شهریورماه امسال بود که روشنایی ۵ کیلومتر ابتدایی این مسیر توسط شرکت عمران شهر جدید سهند و در حضور مسئولین استانی و کشوری به شکل رسمی افتتاح شد، در حالی‌که آن زمان حتی روند نصب تیرهای چراغ برق نیز به اتمام نرسیده بود!

▫️سرپرست سابق شرکت عمران شهر جدید سهند نیز مردادماه سال جاری گفته بود: ۵۰ درصد این آزادراه تا هفته دولت روشن خواهد شد.

حرفی که صرفاً در حد وعده باقی‌ ماند و اکنون بعد از روی کار آمدن سرپرست جدید وعده‌ی روشنایی آزادراه پرحاشیه‌ی تبریز – سهند محقق شد.