عامل حمله به شینزو آبه انتقام آساهارا را گرفت؟
عامل حمله به شینزو آبه انتقام آساهارا را گرفت؟

عامل حمله به شینزو آبه انتقام آساهارا را گرفت؟ 🔹تحلیل‌های اولیه احتمال می‌دهند عامل ترور شینزو آبه با انگیزه انتقام آساهارا دست به ترور نخست وزیر سابق ژاپن زده است. 🔹آبه شینزو نخست وزیر سابق، دومین سیاستمداری است که طی ۶۲ سال گذشته در ژاپن ترور می شود. 🔹اینه جیرو اسانوما رهبر حزب سوسیالیست، سال […]

عامل حمله به شینزو آبه انتقام آساهارا را گرفت؟

🔹تحلیل‌های اولیه احتمال می‌دهند عامل ترور شینزو آبه با انگیزه انتقام آساهارا دست به ترور نخست وزیر سابق ژاپن زده است.

🔹آبه شینزو نخست وزیر سابق، دومین سیاستمداری است که طی ۶۲ سال گذشته در ژاپن ترور می شود.

🔹اینه جیرو اسانوما رهبر حزب سوسیالیست، سال ۱۹۶٠ با شمشیر سامورایی به قتل رسید.

🔹همچنین هواداران فرقه اوم سال ۱۹۹۵ با پخش گاز سارین در متروی توکیو، ۱۳ نفر را کشتند و ده‌ها نفر را مجروح کردند.

🔹شوکو آساهارا رهبر گروه «اوم‌ شینریکیو» اهل ژاپن بود. او گروه اوم‌شینریکیو را در سال ۱۹۸۴ بنیانگذاری کرد. شوکو آساهارا خود را هم مسیح و هم نخستین کسی می‌دانست که بعد از بودا به مرحله معرفت حقیقی یا تنویر رسیده‌است. پس از حادثه حمله با گاز سارین در متروی توکیو در سال ۱۹۹۵ دستگیر و محکوم به اعدام شد.

🔹حکم اعدام او در ۶ ژوئیه ۲۰۱۸ با دار زدن اجرا شد. شش نفر دیگر از متهمان حملات متروی توکیو نیز در همان روز اعدام شدند.