عباس عبدی: از کلاه شرعی تا کلاه قانونی
عباس عبدی: از کلاه شرعی تا کلاه قانونی

عباس عبدی: از کلاه شرعی تا کلاه قانونی/ قریب به اتفاق فسادهایی که در ایران رخ می‌دهد یا از بانک‌ها آغاز می‌شود یا به بانک ختم می‌شود عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی، در روزنامه اعتماد نوشت: هنگامی که گفته می‌شود فساد نظام‌مند است، برخی افراد رو ترش می‌کنند و این را علیه نظام تعبیر […]

عباس عبدی: از کلاه شرعی تا کلاه قانونی/ قریب به اتفاق فسادهایی که در ایران رخ می‌دهد یا از بانک‌ها آغاز می‌شود یا به بانک ختم می‌شود

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی، در روزنامه اعتماد نوشت: هنگامی که گفته می‌شود فساد نظام‌مند است، برخی افراد رو ترش می‌کنند و این را علیه نظام تعبیر می‌کنند، ولی ماجرا به گونه دیگری است.

🔹️به عبارت دیگر هر جای کار را بخواهی دست بزنی جای دیگرش خراب می‌شود، ولی در نهایت راهی برای دور زدن مقررات رانتی وجود خواهد داشت.

🔹️به این می‌گویند، فساد نظام‌مند، یعنی موضوع فراتر از این شخص و آن فرد است. ولی در میان همه اینها قیمت‌گذاری پول و ارز از همه بدتر و فسادآمیزتر است.

🔹 فراموش نکنید که تقریباً قریب به اتفاق فسادهایی که در ایران رخ می‌دهد، یا از بانک‌ها آغاز می‌شود یا به بانک ختم می‌شود. علت اصلی نیز قیمت‌گذاری پول یا همان نرخ بهره است. مثل همه قیمت‌گذاری ها منشاء فساد است.