عباس عبدی: چرا گرایش به دین در جامعه افت کرده است؟
عباس عبدی: چرا گرایش به دین در جامعه افت کرده است؟

عباس عبدی: چرا گرایش به دین در جامعه افت کرده است؟ وابستگی نهاد دین به نهاد قدرت موجب تضعیف نهاد دین شده است عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:دعوت به دینداری از سوی نهاد سیاست به‌شدت تحت‌تاثیر قدرت و زور و سپس عملکرد این نهاد در برقراری نظم و عدالت قرار می‌گیرد و از آنجا […]

عباس عبدی: چرا گرایش به دین در جامعه افت کرده است؟

وابستگی نهاد دین به نهاد قدرت موجب تضعیف نهاد دین شده است

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:دعوت به دینداری از سوی نهاد سیاست به‌شدت تحت‌تاثیر قدرت و زور و سپس عملکرد این نهاد در برقراری نظم و عدالت قرار می‌گیرد و از آنجا که این دو کار ویژه سیاست در ایران با اختلال جدی مواجه شده، وابستگی نهاد دین به آن نیز موجب تضعیف نهاد دین شده و از آنجا که بنیان دین، عقیده است و آن را نمی‌توان با قدرت ترویج کرد، لذا بنیان مذکور دچار مشکل جدی شده است.

ذات دین به جای آنکه هدف شود، قلب واقعیت و تبدیل به ابزار و وسیله شد و این بدترین سقوط آن بود.

علت دیگری که ضربه مهلکی به دین بود، عملکرد عمومی دولت‌هایی است که در پشت دین سنگر گرفتند؛ عملکردی که بیانگر موفقیت نسبی در مقایسه با سایر جوامع و کشورها نیست و نوعی احساس عقب افتادن را به شهروند ایرانی می‌دهد که برای او قابل قبول نیست. به ویژه که اغلب مسئولان اصلی آن را روحانیون تشکیل می‌دهند و هر جا کم می‌آورند از اسلام مایه می‌گذارند.