«عبدالمجید مرادزهی» بازداشت شد
«عبدالمجید مرادزهی» بازداشت شد

«عبدالمجید مرادزهی» بازداشت شد 🔹خبرگزاری تسنیم: عبدالمجید مرادزهی مشاور و از نزدیکان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان عصر امروز توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شد.

«عبدالمجید مرادزهی» بازداشت شد

🔹خبرگزاری تسنیم: عبدالمجید مرادزهی مشاور و از نزدیکان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان عصر امروز توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شد.