عبور تورم خوراکی ها از مرز ۷۰ درصد
عبور تورم خوراکی ها از مرز ۷۰ درصد

عبور تورم خوراکی ها از مرز ۷۰ درصد/ رکوردزنی تورم گوشت و سبزی در بهمن ۱۴۰۱ طبق داده های مرکز آمار، باوجود آن که سرعت رشد ماهانه قیمت های بهمن از از ماه قبل پایین تر آمده اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد. بررسی های آماری نیز نشان می دهد افزایش قیمت گوشت و […]

عبور تورم خوراکی ها از مرز ۷۰ درصد/ رکوردزنی تورم گوشت و سبزی در بهمن ۱۴۰۱

طبق داده های مرکز آمار، باوجود آن که سرعت رشد ماهانه قیمت های بهمن از از ماه قبل پایین تر آمده اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

بررسی های آماری نیز نشان می دهد افزایش قیمت گوشت و سبزی در این ماه مهم ترین دلایل افزایش تورم در این مقطع بوده است. در ادامه مشاهده می شود تورم نقطه ای خوراکی ها نیز از مرز ۷۰ درصد عبور کرد

بر اساس این آمار تورم ماهانه بهمن در کل نقاط کشور برابر با ۳.۵ درصد بوده و از ماه قبل حدودا ۰.۸ واحد درصد کمتر شده است. با این وجود سطح تورم مصرف کننده در این ماه همچنان بالا به حساب می آید