عده‌ای قصد دارند وزیر در سایه باشند
عده‌ای قصد دارند وزیر در سایه باشند

عده‌ای قصد دارند وزیر در سایه باشند میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس: عده‌ای قصد دارند از استیضاح به عنوان ابزار فشار استفاده کرده و در عزل و نصب‌های یک وزارتخانه دخالت کنند، در حالی که مجلس پشت پرده استیضاح را خواهد فهمید 🔹هر نوشته یا متنی که در داخل مجلس پخش می‌شود، باید مهر […]

عده‌ای قصد دارند وزیر در سایه باشند

میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس: عده‌ای قصد دارند از استیضاح به عنوان ابزار فشار استفاده کرده و در عزل و نصب‌های یک وزارتخانه دخالت کنند، در حالی که مجلس پشت پرده استیضاح را خواهد فهمید

🔹هر نوشته یا متنی که در داخل مجلس پخش می‌شود، باید مهر و تایید هیات رئیسه را داشته باشد. از سویی دیگر استیضاح حق مجلس است و باید محورهای آن شفاف باشد، اگر استیضاح طوری باشد که در ظاهر مربوط به مسائل یک وزارتخانه بوده و پشت پرده آن مطالب دیگری باشد قطعا نمایندگان متوجه خواهند شد

🔹عده‌ای می‌خواهند وزیر در سایه باشند و در عزل و نصب‌های یک وزارتخانه دخالت کنند در حالی که این مخالف اصل تفکیک قوا است