عذرخواهی خیابانی روی آنتن زنده!
عذرخواهی خیابانی روی آنتن زنده!

عذرخواهی خیابانی روی آنتن زنده! 🔹پس از بازی آرژانتین و هلند بود که جواد خیابانی در اظهارنظری جنجالی عنوان کرد اگر چوب کبریت روی نیمکت تیم ملی به جای کی روش بود، ایران آمریکا را شکست می داد و صعود می کرد. 🔹خیابانی پس از حدود سه روز از این اظهارنظر گفت: حالا که صحبت […]

عذرخواهی خیابانی روی آنتن زنده!

🔹پس از بازی آرژانتین و هلند بود که جواد خیابانی در اظهارنظری جنجالی عنوان کرد اگر چوب کبریت روی نیمکت تیم ملی به جای کی روش بود، ایران آمریکا را شکست می داد و صعود می کرد.

🔹خیابانی پس از حدود سه روز از این اظهارنظر گفت: حالا که صحبت از اشتباه و اخلاق است. من اعتراف بکنم که چند شب پیش پس از بازی آرژانتین- هلند من پشت پا زدم به اخلاق رسانه ای. جمله خوبی را به کار نبردم من را ببخشید. مثل بازیکنی که خسته است مثل داوری که اشتباه می کند من هم اشتباه کردم ببخشید. اخلاق و ادب رسانه ای ایجاد می کند که ما متین و موقر حرف بزنیم.