عربستان انرژی روسیه را دست به دست به اروپا می‌فروشد!
عربستان انرژی روسیه را دست به دست به اروپا می‌فروشد!

عربستان انرژی روسیه را دست به دست به اروپا می‌فروشد! مطلبی که در این هفته کمتر به آن پرداخته شد خرید سنگین سوخت روسیه از سمت عربستان بود. این گزارش در ماه‌های پیش نیز یک باز مطرح شد، اما دلیل آن قیمت پایین دیزل و به صرفه بودن آن برای مصرف داخلی عربستان بود. این […]

عربستان انرژی روسیه را دست به دست به اروپا می‌فروشد!

مطلبی که در این هفته کمتر به آن پرداخته شد خرید سنگین سوخت روسیه از سمت عربستان بود.

این گزارش در ماه‌های پیش نیز یک باز مطرح شد، اما دلیل آن قیمت پایین دیزل و به صرفه بودن آن برای مصرف داخلی عربستان بود.

این بار گزارش‌های رویترز، رفینیتیو، کپلر، و ورتکسا نشان می‌دهد کشورهای خاورمیانه به سرعت در حال تبدیل شدن به منبع تامین سوخت صنعتی در اروپا و آفریقا هستند.

از همین رو عربستان خرید خود از سوخت روسیه را به رکوردی جدید رسانده است.

تنها در ماه گذشته عربستان ۲۶۱ هزار تن سوخت صنعتی از روسیه خریداری کرده است.

گزارش رویترز می‌گوید این میزان سوخت در بندر فجیره امارات بارگیری و ذخیره شده است.

این کار در عمل دور زدن تحریم‌های غربی و دست به دست کردن انرژی روسیه به مقصد اروپا است.