عربستان: دنبال تولید سوخت هسته‌ای هستیم
عربستان: دنبال تولید سوخت هسته‌ای هستیم

🔻عربستان: دنبال تولید سوخت هسته‌ای هستیم وزیر انرژی عربستان: ما به دنبال ساخت راکتورهای هسته‌ای برای تولید برق هستیم و برای ساخت دو راکتور برنامه داریم. 🔹️عربستان می‌خواهد برای مصارف داخلی و صادرات سوخت هسته‌ای تولید کند.

🔻عربستان: دنبال تولید سوخت هسته‌ای هستیم

وزیر انرژی عربستان: ما به دنبال ساخت راکتورهای هسته‌ای برای تولید برق هستیم و برای ساخت دو راکتور برنامه داریم.

🔹️عربستان می‌خواهد برای مصارف داخلی و صادرات سوخت هسته‌ای تولید کند.