عربستان سعودی از پهپادهای خریداری‌ شده از چین رونمایی کرد
عربستان سعودی از پهپادهای خریداری‌ شده از چین رونمایی کرد

🔻عربستان سعودی از پهپادهای خریداری‌ شده از چین رونمایی کرد 🔹نیروی هوایی عربستان سعودی برای اولین بار از پهپاد وینگ لونگ-۲ که از چین خریداری کرده، در پایگاه هوایی ملک خالد رونمایی کرد.

🔻عربستان سعودی از پهپادهای خریداری‌ شده از چین رونمایی کرد

🔹نیروی هوایی عربستان سعودی برای اولین بار از پهپاد وینگ لونگ-۲ که از چین خریداری کرده، در پایگاه هوایی ملک خالد رونمایی کرد.