عزیزی‌خادم به کمیته اخلاق نرفت
عزیزی‌خادم به کمیته اخلاق نرفت

عزیزی‌خادم به کمیته اخلاق نرفت 🔹شهاب الدین عزیزی خادم که قرار بود در نشست کمیته اخلاق حضور یافته و در خصوص مسایل مختلف و اتهامات وارده پاسخگوی ابهامات موجود باشد، در این نشست حاضر نشد تا بررسی وضعیت موجود، بازهم به زمانی دیگر موکول شود.🔹قرار بود این نشست ساعت ۱۶ امروز برگزار شود و طبق […]

عزیزی‌خادم به کمیته اخلاق نرفت

🔹شهاب الدین عزیزی خادم که قرار بود در نشست کمیته اخلاق حضور یافته و در خصوص مسایل مختلف و اتهامات وارده پاسخگوی ابهامات موجود باشد، در این نشست حاضر نشد تا بررسی وضعیت موجود، بازهم به زمانی دیگر موکول شود.🔹قرار بود این نشست ساعت ۱۶ امروز برگزار شود و طبق قانون رئیس معزول فدراسیون فوتبال و وکیل قانونی وی می‌توانستند در کمیته اخلاق حضور یابند.