عزیزی خادم بازهم به کمیته اخلاق احضار شد
عزیزی خادم بازهم به کمیته اخلاق احضار شد

عزیزی خادم بازهم به کمیته اخلاق احضار شد 🔹کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال با توجه به عدم حضور عزیزى خادم در جلسه امروز مجد از وى جهت حضور در جلسه روز سه شنبه دعوت به عمل آورد.

عزیزی خادم بازهم به کمیته اخلاق احضار شد

🔹کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال با توجه به عدم حضور عزیزى خادم در جلسه امروز مجد از وى جهت حضور در جلسه روز سه شنبه دعوت به عمل آورد.