عضو شورای شهر تبریز و بازهم پروژه استیضاح شهردار !
عضو شورای شهر تبریز و بازهم پروژه استیضاح شهردار !

عضو شورای شهر تبریز و بازهم پروژه استیضاح شهردار ! فرزاد ملازاده فریدون بابایی اقدم که سابقه ۳ دوره عضویت در شورای اسلامی شهر تبریز را دارد در صحن علنی شورا گفته است باید سراغ طرح استیضاح شهردار که مدت هاست به فکرش هستیم رفته و اجرا کنیم .با این سخن بدین ترتیب ماجرا لو […]

عضو شورای شهر تبریز و بازهم پروژه استیضاح شهردار !

فرزاد ملازاده

فریدون بابایی اقدم که سابقه ۳ دوره عضویت در شورای اسلامی شهر تبریز را دارد در صحن علنی شورا گفته است باید سراغ طرح استیضاح شهردار که مدت هاست به فکرش هستیم رفته و اجرا کنیم .
با این سخن بدین ترتیب ماجرا لو رفته که شوراییان مدت هاست برای یعقوب هوشیار شهردارتبریز نقشه استیضاح کشیده اند و ملت خبر ندارند.
بابایی اقدم که رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز است همچنین به یعقوب هوشیار شهردار تبریز اتهام بی کفایتی مدیریتی زده و از اعضای شورا خواسته تا سراغ طرح استیضاح وی بروند .
ششمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز پیش از این عباس رنجبر شهردار سابق را نیز استیضاح و برکنار کرده بود که یکی از رای دهندگان به عزل رنجبر همین آقای فریدون بابایی اقدم بود.
درکارنامه سه دوره عضویت او در شورا رای به ایرج شهین باهر شهردار اسبق تبریز و حمایت بی چون و چرا از وی دیده می‌شود هرچند نتوانست در سال آخر به دلیل اختلاف نظر با شهین باهر طرح استیضاح شهردار وقت را به سرانجام رساند .
فریدون بابایی اقدم که در این دوره شورا خود را کاندیدای پست شهرداری تبریز کرده بود پس از ارائه برنامه هایش نتوانست نظر شورابیان را به خود جلب و شهردار شود او هرچند وقت یک بار با حاشیه های متنوعی همچون استعفا از شورا، سفر ۶ ماهه به کشور کلمبیا در رسانه ها ظاهر می شود . وی در ایام انتخابات شورای شهر نیز ادعا کرده بود اگر در طول یک سال اول شورا مشکل حاشیه نشینان تبریز حل نشود از ادامه عضویت در شورا استعفا می دهد .