عضو هیات‌مدیره استقلال: آجورلو دلیل برکناری خود را بهتر می‌داند
عضو هیات‌مدیره استقلال: آجورلو دلیل برکناری خود را بهتر می‌داند

🔻عضو هیات‌مدیره استقلال: آجورلو دلیل برکناری خود را بهتر می‌داند حجت کریمی، عضو هیات‌مدیره باشگاه استقلال:مصطفی آجورلو دلیل برکناری از ریاست را خودش بهتر می‌داند. او خیلی برای این تیم در این یکسال زحمت کشید و باید از زحمات وی تشکر کنم. 🔹این تغییرات در بحث مدیریت با تصمیم هیات‌مدیره بود و بیشتر اعضا در […]

🔻عضو هیات‌مدیره استقلال: آجورلو دلیل برکناری خود را بهتر می‌داند

حجت کریمی، عضو هیات‌مدیره باشگاه استقلال:مصطفی آجورلو دلیل برکناری از ریاست را خودش بهتر می‌داند. او خیلی برای این تیم در این یکسال زحمت کشید و باید از زحمات وی تشکر کنم.

🔹این تغییرات در بحث مدیریت با تصمیم هیات‌مدیره بود و بیشتر اعضا در جلسه حضور داشتند و تصمیم بر این شد تا این تغییرات برای پیشرفت و بهتر شدن باشگاه به وجود بیاید. در آن تصمیم سه نفر موافق و یک نفر مخالف بود.