عضو کمیسیون امنیت ملی: متن مذاکرات تا حدود زیادی به پیشرفت رسیده است
عضو کمیسیون امنیت ملی: متن مذاکرات تا حدود زیادی به پیشرفت رسیده است

🔻عضو کمیسیون امنیت ملی: متن مذاکرات تا حدود زیادی به پیشرفت رسیده است/ هیچ ارتباطی بین موضوع انسانی زندانیان و بازداشت شدگان با برجام قائل نیستیم ابوالفضل عمویی:واقعیت این است که متن مذاکرات تا حدود زیادی به پیشرفت رسیده اما در چند موضوع که پیش از این هم صحبت شده بود مسائلی باقی مانده و […]

🔻عضو کمیسیون امنیت ملی: متن مذاکرات تا حدود زیادی به پیشرفت رسیده است/ هیچ ارتباطی بین موضوع انسانی زندانیان و بازداشت شدگان با برجام قائل نیستیم

ابوالفضل عمویی:واقعیت این است که متن مذاکرات تا حدود زیادی به پیشرفت رسیده اما در چند موضوع که پیش از این هم صحبت شده بود مسائلی باقی مانده و جمهوری اسلامی نظرات خود را که نظرات فنی‌ای هم است ارائه داده است.

🔹از دید ما باید تحریم ها به صورت جدی، موثر با تضمین رفع شوند تا ما به یک توافق پایدار دست پیدا کنیم. بدون تضمین کافی و همینطور رفع موانع پایداری توافق، جمهوری اسلامی به یک توافق صوری تمایل ندارد