عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: اعتراضات مردمی نشانگر درد آنهاست
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: اعتراضات مردمی نشانگر درد آنهاست

🔻عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: اعتراضات مردمی نشانگر درد آنهاست/ جهموری اسلامی ظرفیت اصلاح و تغییر دارد محمود عباس‌زاده: نظام جهموری اسلامی ایران ظرفیت‌های بسیار خوبی برای اصلاح خود و تغییرات نو با نیاز‌های جدید و مطالبات مردم دارد. همان‌طور که دین ما، دین پویایی است، یکی از مولفه‌های گفتمان جمهوری اسلامی ایران هم پویایی […]

🔻عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: اعتراضات مردمی نشانگر درد آنهاست/ جهموری اسلامی ظرفیت اصلاح و تغییر دارد

محمود عباس‌زاده: نظام جهموری اسلامی ایران ظرفیت‌های بسیار خوبی برای اصلاح خود و تغییرات نو با نیاز‌های جدید و مطالبات مردم دارد. همان‌طور که دین ما، دین پویایی است، یکی از مولفه‌های گفتمان جمهوری اسلامی ایران هم پویایی و ظرفیت پاسخگویی به نیاز‌ها و مطالبات جدید است

🔹وقتی اعتراض شکل می‌گیرد، نشانگر دردی در جامعه است. درد همیشه بد نیست و مثل زمانی که انسان درد دارد و نزد پزشک می‌رود تا به طرق مختلف آن را تشخیص و درمان کند و حتی گاهی جراحی می‌کند تا دردش برطرف شود. اعتراض هم در پاسخ به درد است و وقتی اعتراض شکل می‌گیرد، اصولاً باید منشاء اعتراض را شناخت و واقع‌بینانه تحلیل و سپس آن را درمان کرد.