عظیم زاده: حسن زاده خلف وعده کرد!
عظیم زاده: حسن زاده خلف وعده کرد!

عظیم زاده: حسن زاده خلف وعده کرد! احد عظیم زاده فعال اقتصادی و کاندیدای اتاق بازرگانی تبریز:حسن زاده خودش درخواست ائتلاف داد، خودش هم خلف وعده کرد! آقای حسن زاده چه شد که ژائله ای که اتاق را بهم ریخته بود را هم ائتلافی خود کردید؟ درخواست ائتلاف دو ماه قبل از طرف آقای حسن […]

عظیم زاده: حسن زاده خلف وعده کرد!

احد عظیم زاده فعال اقتصادی و کاندیدای اتاق بازرگانی تبریز:حسن زاده خودش درخواست ائتلاف داد، خودش هم خلف وعده کرد!

آقای حسن زاده چه شد که ژائله ای که اتاق را بهم ریخته بود را هم ائتلافی خود کردید؟

درخواست ائتلاف دو ماه قبل از طرف آقای حسن زاده به من داده شد ولی بعد از آن در اوج شگفتی در ائتلاف دیگری حاضر شد

آقای حسن زاده تقریبا دو ماه قبل در دیداری همراه با آقای دکتر دبیری به دعوت خودشان داشتیم منتقد عملکرد آقای ژائله بودند، او حتی تاکید داشت که بدلیل شرایط سنی قصد ریاست بر اتاق را ندارداو میگفت آقای ژائله اتاق را بهم ریخته و اتاق تبدیل به اتاق خصوصی آقایان شده و من از شما برای ریاست اتاق حمایت می‌کنم نمی‌دانم در این دو ماه چه اتفاقاتی رخ داده است که آقای حسن زاده با کسی که منتقدش بود ائتلاف کرده است نمی‌دانم با حضور ما در انتخابات خطری برای آقایان ایجاد شده که این رفتارها را مشاهده می‌کنیم قصد ما بهبود شرایط اقتصاد استان است دنبال چیز خاصی در اتاق نیستیم، ما برای نابود کردن کسی نیامده ایم که این رفتار را مشاهده کنیم