علایی:کمتر حرف بزنید، با زنان درگیر نشوید و زندانی سیاسی نداشته باشید
علایی:کمتر حرف بزنید، با زنان درگیر نشوید و زندانی سیاسی نداشته باشید

🔻پیشنهادات حسین علایی به مسئولان برای حل ریشه‌ای اعتراضات مردمی: کمتر حرف بزنید، با زنان درگیر نشوید و زندانی سیاسی نداشته باشید حسین علایی در یادداشتی خطاب به مسئولان برای حل ریشه‌ای اعتراضات مردمی تاکید کرد: کمتر حرف زدن مسئولین و گوش کردن به حرف اکثریت مردم و نخبگان و شنیدن نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف […]

🔻پیشنهادات حسین علایی به مسئولان برای حل ریشه‌ای اعتراضات مردمی: کمتر حرف بزنید، با زنان درگیر نشوید و زندانی سیاسی نداشته باشید

حسین علایی در یادداشتی خطاب به مسئولان برای حل ریشه‌ای اعتراضات مردمی تاکید کرد: کمتر حرف زدن مسئولین و گوش کردن به حرف اکثریت مردم و نخبگان و شنیدن نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف یکی از راه‌های برون‌رفت از وضع موجود است

🔹اولویت دادن به اقداماتی که منجر به رضایت اکثریت مردم می‌شوند مثل کاهش حجم زندانیان، تسهیل امور اداری، رفع مسدودسازی از اینترنت و شبکه‌های مجازی، توسعه بهره‌گیری از فضای مجازی و رفع محدودیت‌‌ها از شخصیت‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، هنری، ورزشی و اجتماعی کشور.