علت حادثه تخریب منازل مسکونی در تبریز مشخص شد/ مواد محترقه عامل انفجار
علت حادثه تخریب منازل مسکونی در تبریز مشخص شد/ مواد محترقه عامل انفجار

علت حادثه تخریب منازل مسکونی در تبریز مشخص شد/ مواد محترقه عامل انفجار مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان شرقی:بررسی های اولیه و شواهد موجود نشان می دهد که تخریب منازل مسکونی حادثه روز گذشته در خیابان منظریه کوی اسلامی تبریز ناشی از انفجار مواد محترقه پرخطر بوده است. تحقیقات تکمیلی در خصوص این حادثه ادامه […]

علت حادثه تخریب منازل مسکونی در تبریز مشخص شد/ مواد محترقه عامل انفجار

مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان شرقی:بررسی های اولیه و شواهد موجود نشان می دهد که تخریب منازل مسکونی حادثه روز گذشته در خیابان منظریه کوی اسلامی تبریز ناشی از انفجار مواد محترقه پرخطر بوده است.

تحقیقات تکمیلی در خصوص این حادثه ادامه دارد.