علم‌الهدی: زنانی که عمدا کشف حجاب می‌کنند با شبکه‌های معاند و گروهک‌های نفاق ارتباط دارند
علم‌الهدی: زنانی که عمدا کشف حجاب می‌کنند با شبکه‌های معاند و گروهک‌های نفاق ارتباط دارند

علم‌الهدی: زنانی که عمدا کشف حجاب می‌کنند با شبکه‌های معاند و گروهک‌های نفاق ارتباط دارند 🔹امام جمعه مشهد: زنان بدحجابی که در خیابان به طور عمدی کشف حجاب می‌کنند، نه یک مسئله فردی بلکه یک شبکه بهم پیوسته اند که به طور مستقیم با شبکه‌های معاند و گروهک‌های نفاق ارتباط دارند. 🔹امروز در رأس نظام […]

علم‌الهدی: زنانی که عمدا کشف حجاب می‌کنند با شبکه‌های معاند و گروهک‌های نفاق ارتباط دارند

🔹امام جمعه مشهد: زنان بدحجابی که در خیابان به طور عمدی کشف حجاب می‌کنند، نه یک مسئله فردی بلکه یک شبکه بهم پیوسته اند که به طور مستقیم با شبکه‌های معاند و گروهک‌های نفاق ارتباط دارند.

🔹امروز در رأس نظام ما، ولی فقیه به عنوان نایب امام زمان (عج) عهده‌دار امور است. در رأس قوه مجریه، رئیس جمهوری انقلابی و خستگی‌ناپذیر قرار دارد.

🔹 در رأس قوه مقننه، فرمانده مقتدر دفاع مقدس و صف‌شکن جبهه‌های تلاش و سازندگی ایستاده و در رأس قوه قضاییه هم سردار نفاق‌ستیزی قرار دارد.

🔹در این شرایط نمی‌توان ساکت بود و ایستاد که یک جریان سازماندهی شده بخواهد در کوچه و خیابان ما برخلاف حجاب عمل کند و به اصل ذاتی انقلاب ما هنجارشکنی کند.

🔹حجاب، میراث زهراست. آیا می‌شود که میراث زهرای اطهر (س) را به دست مزدوران آمریکا سپرد؟