علم‌الهدی: از اول گفتم در بحث برجام، مسئله قطر یک تله آمریکایی ست
علم‌الهدی: از اول گفتم در بحث برجام، مسئله قطر یک تله آمریکایی ست

علم‌الهدی: از اول گفتم در بحث برجام، مسئله قطر یک تله آمریکایی ست امام جمعه مشهد:🔹 یک حکومت وابسته آمریکایی به‌عنوان دلال مجانی آمد وسط 🔹 محل مذاکرات را از وین به قطر منتقل کردند تا ما از مذاکرات عقب‌نشینی کنیم 🔹 در راس تیم قهرمان مقتدر ایرانی، یک جوان متدین نمازشب خوان است 🔹همان […]

علم‌الهدی: از اول گفتم در بحث برجام، مسئله قطر یک تله آمریکایی ست

امام جمعه مشهد:🔹 یک حکومت وابسته آمریکایی به‌عنوان دلال مجانی آمد وسط

🔹 محل مذاکرات را از وین به قطر منتقل کردند تا ما از مذاکرات عقب‌نشینی کنیم

🔹 در راس تیم قهرمان مقتدر ایرانی، یک جوان متدین نمازشب خوان است

🔹همان اول به مناسبتی عرض کردم که مسئله قطر یک تله آمریکایی هست، یک حکومت وابسته آمریکایی در حاشیه خلیج فارس به‌عنوان یک دلال مجانی آمد وسط به‌عنوان میانجی‌گری، محل مذاکرات را از وین منتقل کردند به قطر، با این وسیله کاری کنند که ما از مذاکرات عقب‌نشینی کنیم اما تیم قهرمان مقتدر ایرانی در مذاکرات که در رأسشان یک جوان متدین نمازشب خوان و معتقد و اهل تهجد قرار دارد، مقتدرانه مقابل آمریکا ایستادند و به‌هیچ وجه در مقابل آمریکا عقب‌نشینی نکردند.