علم الهدی: امروز حرکت ما در تقابل با استکبار جهانی  و کفر سراسری کره زمین است
علم الهدی: امروز حرکت ما در تقابل با استکبار جهانی  و کفر سراسری کره زمین است

علم الهدی: امروز حرکت ما در تقابل با استکبار جهانی  و کفر سراسری کره زمین است امام جمعه مشهد:امروز حرکت ما در تقابل با یک عده عناصر ناپاک مزدور و همنوای با اجنبی یا تعدادی از نوجوانان فریب خورده به هیجان آمده نیست بلکه امروز حرکت ما در تقابل با استکبار جهانی  و کفر سراسری […]

علم الهدی: امروز حرکت ما در تقابل با استکبار جهانی  و کفر سراسری کره زمین است

امام جمعه مشهد:امروز حرکت ما در تقابل با یک عده عناصر ناپاک مزدور و همنوای با اجنبی یا تعدادی از نوجوانان فریب خورده به هیجان آمده نیست بلکه امروز حرکت ما در تقابل با استکبار جهانی  و کفر سراسری کره زمین است.

🔹 آنهایی که می‌خواهند اساس حکمرانی دین از این کشور برچیده شود تنها یک عده عیاش شهوترانی که دنبال فضای باز شهوترانی و هوس بازی و ولنگاری در این کشور می‌گردند نیستند و در حقیقت پشت سر اینها جریانهای استکباری و کفر جهانی است.

🔹آنها برای براندازی حکمرانی دین در این کشور راهی جز توسل به مزدوران هرزه و ولنگار و عناصر هوسباز و بعضی نخبگان از دین گریخته و از انقلاب پیاده شده ندارند.

🔹تقابل ما در برابر کفر و استکبار جهانی است که این عناصر ناپاک را به مزدوری گرفته است و با یک حرکت رسانه‌ای سراسری با تهییج یک عده نوجوان ناآگاه فریب خورده خیال می‌کند این مردمی که با صلابت و همت در هشت سال جنگ تحمیلی ایستادند از نتایج هشت سال دفاع مقدس به سادگی دست بردار هستند.