علم الهدی: اگر بی حجابی رایج شد، در نتیجه فساد اخلاقی و گرایش‌های جنسی، باعث می‌شود جوانی که باید مجاهد شود، بی‌بند و بار می‌شود
علم الهدی: اگر بی حجابی رایج شد، در نتیجه فساد اخلاقی و گرایش‌های جنسی، باعث می‌شود جوانی که باید مجاهد شود، بی‌بند و بار می‌شود

علم الهدی: اگر بی حجابی رایج شد، در نتیجه فساد اخلاقی و گرایش‌های جنسی، باعث می‌شود جوانی که باید مجاهد شود، بی‌بند و بار می‌شود علم الهدی امام جمعه مشهد: 🔹اگر بی‌حجابی رایج شد، در نتیجه بی‌حجابی، فساد اخلاقی، گرایش‌های جنسی و آزادی‌های ولنگار و شیطانی باعث می‌شود تا جوانی که باید مجاهد، ایثارگر و […]

علم الهدی: اگر بی حجابی رایج شد، در نتیجه فساد اخلاقی و گرایش‌های جنسی، باعث می‌شود جوانی که باید مجاهد شود، بی‌بند و بار می‌شود

علم الهدی امام جمعه مشهد: 🔹اگر بی‌حجابی رایج شد، در نتیجه بی‌حجابی، فساد اخلاقی، گرایش‌های جنسی و آزادی‌های ولنگار و شیطانی باعث می‌شود تا جوانی که باید مجاهد، ایثارگر و در مسیر اسلام باشد، تبدیل به یک انسان بی بند و بار شود.

🔹بی‌حجابی جریانی است که دشمن آن را شناخته، از صدسال قبل تاکنون بر آن برنامه‌ریزی کرده و هر جا خواسته در برابر اسلام قد علم کند، از بی‌حجابی و ترویج فساد استفاده کرده تا نظام اسلام را در یک نقطه عالم کمر بشکند.